KALİTE,ÇEVRE & İSG FALİYETLERİ


  • Müşteri ihtiyaçlarına doğru zamanda ve istenen kalitede cevap vererek müşteri odaklı çalışmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Markamızı sektöründe en üst sıraya taşıyarak örnek bir firma olmak,
  • Yenilikçi yapısıyla kalite, çevre ve isg alanında sürekli iyileştirmeyi benimsemek,
  • Çalışanların gelişimini sağlamak, kalite, çevre ve isg alanında bilgilendirici eğitimler vermek, böylece çalışan memnuniyetini sağlamak,
  • Oluşabilecek çevresel zararları ve iş kazalarını önlemek, önleyemiyorsak zararlarını en minimum seviyeye indirmek,
  • Hammadde, enerji ve doğal kaynak tüketimini asgari düzeyde tutmak.
  • Ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun olarak atık bertarafını yapmak/yapılmasını sağlamak böylece atıkların çevreye olan etkilerini azaltmak,
  • Entegre Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katılması sağlanarak etkinliğin izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi,

kalite-cevre-isg-faliyetleri
  • E-Bülten

  • İlk Duyan Siz olun...